Loading

Skambinkite

+37060018313

pilviskiai

2015 m. rugsėjo 5 dieną Vilkaviškio futbolo klubo „Šešupė“ valdyba, gavusi patikslintą informaciją apie klubo materialinės bazės stovį, priėmė nutarimą pritarti naujai susibūrusios Pilviškių mėgėjiško futbolo komandos išreikštam pageidavimui palikti Pilviškių futbolo komandos žinioje keletą „Šešupės“ futbolo klubui priklausančių sportinės aprangos komplektų.

Suprasdamas neseniai susibūrusios komandos norus sukurti kiek galima geresnę materialinę bazę, Pilviškių komandos tolimesnei sportiniai veiklai vystyti „Šešupės“ futbolo klubas palieka ir treniruotėms skirtą aprangą.

Atsižvelgiant į tai, kad sėkmingai suburtos komandos narių skaičius gali augti „Šešupės“ futbolo klubas pagal išreikštus pageidavimus bei klubo galimybes ir toliau numato teikti visokeriopą pagalbą, taip prisidėdamas prie mėgėjiško futbolo komandų didėjimo.

Visiems besidomintiems futbolu primename, kad vienas iš pagrindinių „Šešupės“ futbolo klubo tikslų yra populiarinti futbolą kaip sporto šaką rajono gyventojų tarpe, futbolo žaidimo pagalba skatinti sveiką gyvensenos būdą, užtikrinti pilnavertį laisvalaikio užimtumą tiek vaikų, tiek suaugusiųjų tarpe.

Supažindindamas su futbolo nauda sveikatai, mokydamas individualius asmenis dirbti komandoje, žinoti futbolo žaidimo taisykles bei džiaugtis visais šios sporto šakos žaidybinės technikos mokėjimo teikiamais privalumais, „Šešupės“ futbolo klubas savo darbu gali paruošti dirvą bet kuriam asmeniui suburti futbolo komandą galinčią sėkmingai dalyvauti Vilkaviškio rajono futbolo pirmenybėse.

„Šešupės“ futbolo klubas pasirengęs pagal galimybes atsiliepti į bet kurio individualaus asmens ar futbolo komandos pagalbos šauksmą, pasiūlymus, prašymus, pageidavimus susijusius su futbolo žaidimo populiarinimu ne tik Vilkaviškio rajone bet ir visos Lietuvos teritorijoje.

Shopping Basket