Atmintinė klubo ir komandos nariams

Atmintinė tėvams
 
KAIP TAPTI FK "ŠEŠUPĖ" NARIU?
1. Priėmimą į FK "Šešupė" narius vykdo Klubo valdyba.
2. Klubo Garbės nario statusas suteikiamas Klubo valdybos nuožiūra.
3. Klubo nariai - tai patikimi, bei patikrinti "kovose" žmonės, kurie įrodė per tam tikrą laiką, darbais savo lojalumą Klubui.
4. Tapdamas / tapmama klubo ar komandos nariu, esu supažintintas, kad esu viešas asmuo ir galima klubo tikslams, sportininką / sportininkę fotografuoti, filmuoti ir talpinti medžiagą į visus klubo ir klubo vadovybės socialinius tinklus, instagram ir visur kur klubui teikiama reklama iš tų foto ar video medžiagos
5. Siekiantys tapti FK "Šešupė" nariu, turi būti šios komandos ir Klubo fanu iki "panagių" ir turėti bent dviejų Klubo narių rekomendacijas.
6. Vaikus ir jaunimą į Klubą priimame tik su tėvų sutikimu.
7. Reikia sumokėti stojimo į Klubą mokestį ir metinį Klubo nario mokestį, jeigu toks yra nustatytas Visuotiniame narių susirinkime.
8. Valdybos sprendimu, asmuo priimtas į Klubo narius, privalo Klubo prezidento būti supažindintas su Klubo veikla, bei pasirašyti raštą kuriuo pritaria Klubo veiklai ir sutinka būti Klubo nariu.
KLUBO IR FUTBOLO KOMANDOS NARYS PRIVALO
1. Laikytis FK "Šešupė" taisyklių.
2. Siekti Klubo tikslų įgyvendinimo. Aktyviai dalyvauti Klubo veikloje, vykdyti kitus įsipareigojimus Klubui.
3. Būti tolerantišku Klubo narių atžvilgiu ir gerbti kitų nuomonę.
4. Laikytis sportinės etikos principų.
5. Išstoti iš Klubo narių galima pateikus prašymą Klubo valdybai.
Vadovaudamasi Klubo įstatais, valdyba, Klubo prezidento teikimu gali šalinti iš Klubo asmenis nusižengusius Klubo įstatams, taisyklėms ir panašiai.
"ŠEŠUPĖS" Futbolo Mokykla - tai nariai, kuriems rūpi Klubas, jo Moralė ir Tikslai.
Tėvai/globėjai, norintys, kad jų vaikas (mergaitė ar berniukas) taptų “Šešupės” Futbolo Mokyklos nariu, privalo užpildyti prašymą– anketą. Tokiu atveju tampama oficialiu “Šešupės” Futbolo Mokyklos nariu.
Tėvai/globėjai privalo pasirūpinti, kad šaltu oru vaikai vykstantys į futbolo treniruotes būtų tinkamai aprengti, t.y. kepurė, šalikas, šilta striukė ar panašiai, bei šilti batai.
Tėvai/globėjai yra atsakingi už saugų vaikų atvykimą į treniruotes ir parvykimą į namus futbolo treniruotėms pasibaigus.
Tėvai/globėjai įsipareigoja savo lėšomis išpirkti medicininį sveikatos draudimą vaikui vykstant į užsienį, rekomenduojama pasirūpinti sveikatos draudimu apsaugai traumų atveju.
 
"Šešupės" Futbolo Mokyklos pradinio rengimo grupės futbolo treniruotes gali lankyti visi norintys vaikai, paaugliai ir jaunuoliai (mergaitės, berniukai) gavę raštišką tėvų/globėjų sutikimą bei gydytojo leidimą.
 
Mes pasiryžę kurti išskirtinį „ŠEŠUPĖS“ veidą ir aurą!
 
Dėl futbolo treniruočių lankymo, teirautis Tel. Nr. 860018313 ir 864323965